Co dělat když...

Nevíte co dělat v některých situacích? Máme pár typů, které by se mohli hodit.

...se mi ztratí pes

⦁  Po ztrátě se snažte co nejdéle zůstat na místě, pes se většinou vrací, i když někdy až za několik hodin.

⦁  Nemůžete v místě ztráty déle čekat? Zkuste zde zanechat část svého oblečení. Pes si na látku se známým pachem může lehnout a počkat na Vás. Na místo se pak pravidelně, v pokud možno krátkých intervalech, vracejte.

⦁  Kontaktuje útulky a záchytné kotce v okolí, a to několikrát po sobě v rozmezí několika dnů a rozešlete e-mailovou zprávu nebo fotku a popis útulkům.

⦁  Zavolejte na příslušný (městský, místní, obecní) úřad, zda se v místě ztráty neuskutečnil odchyt zvířat a poproste je o inzerci ztráty zvířete v místním tisku, rozhlasu, na internetových stránkách obce, eventuálně na úřední desce obce.

⦁  Kontaktujte nejbližší veterinární ordinace. Nálezci často zajdou kvůli čipu na nejbližší veterinární kliniku v místě bydliště / nálezu.

⦁  Vylepte letáky na frekventovaná místa se zprávou o ztrátě psa, nejlépe s fotkou a odměnou, vhodná místa: hospoda, samoobsluha, škola, úřad, autobusová zastávka,nádraží, čekárny atp.

⦁  Kontaktujte městskou policii na čísle 156.  

⦁  Informujte místní myslivecké sdružení.

⦁  Využijte sociální sítě. Velmi častým prostředkem k hledání ztracených psů je facebook a jiné sociální sítě. Tímto způsobem můžete informaci o ztraceném psu i s jeho fotkou poskytnout širokému okruhu lidí za velmi krátkou dobu.

⦁  Inzerát o ztraceném psovi můžete vložit také na webové stránky www.psidetektiv.cz. Je to pátrací systém po ztracených zvířatech Psí detektiv, který vám s hledáním ztraceného psa pomůže.

...najdu zatoulaného psa

⦁  ​Vyčkejte na chvíli místě, třeba běžel pejsek jen známou trasu napřed a páníček se nakonec odněkud objeví. Pokud není majitel stále v dohledu, promyslete co dál. Především zvažte, zda je odchycení psa pro vás bezpečné. Může se stát, že vás vystresovaný pes nejen pokouše, ale ještě navíc uteče a vy skončíte na infekčním oddělení. Jestliže je pes přátelský a nechá se pohladit, zkuste ho odchytit.

⦁  Má pes obojek? Podívejte se, jestli na něm nemá známku se jménem a kontaktem na majitele.

⦁  Pes by měl být ze zákona označen mikročipem, ten zjistí veterinární lékař. Pokud je pes kontaktní, můžete ho vzít k veterináři.

⦁  ​Volejte Městskou policii 156 (pokud jste tuláka chytili, vezmou si ho od Vás a převezou do útulku), pokud se Vám nepodařilo zvíře chytit, i tak zavolejte Městskou policii, řekněte jim kde jste a oni přijedou a za pomocí odchytových nástrojů zvíře chytí.

⦁  ​Kontaktujte útulky či azyly ve vašem okolí, a to i v případě, že si psa ponecháte v péči, dokud se nenajde jeho majitel. Předejte jim informace o nalezeném psu a kontakty na vás, které mohou předat majiteli ztraceného psa.

⦁  Kontaktujte také obecní úřad. Obec má zákonem stanovenou povinnost postarat se o nalezené zvíře. To pochopitelně neznamená, že nemůžete sami zvířeti nějak pomoci, nebo alespoň pomoci starostovi či policii případ nějakým vhodným způsobem řešit. Než ale začnete cokoli konat, mělo by to být vždy nejprve po dohodě s nimi!

⦁  Může se stát, že se obec o zvíře odmítne postarat, v tom případě kontaktujte Policii ČR a požádejte je o asistenci, volně pobíhající pes totiž může ohrožovat lidi nebo představovat nebezpečí pro motoristy.